Box Tv sinds 1983 actief in Nieuwveen

Omroepvereniging Box Tv sinds 2007 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag.

De omroepvereniging is opgericht in 1983. Vrijwilligers met een idiele doelstelling maakten videoprogramma`s voor de bewoners van de instelling. Sinds 1983 heeft Box Tv een plaats gekregen op de kabel van toenmalig Huize Ursula. Er  werden naast de uitzendingen van de afdeling recreatie maandelijks gezellige programma’s uitgezonden voor de bewoners van de diverse paviljoens . In die tijd waren er  maar drie tv netten te bekijken op de kabel. Box tv was het vierde net. Elke maand een nieuwe aflevering op woensdag en zondag. Omdat de afdeling recreatie van Huize Ursula haar activiteiten betreffende televisie uitzendingen moest verminderen kreeg  Box Tv de mogelijkheid het aantal uitzenduren te vermeerderen. Na een geldelijke bijdrage van een sponsor kreeg Box Tv de mogelijkheid om apparatuur te kopen om  24 uur per dag 7 dagen per week uit te zenden. Het team vrijwilligers van deze omroep zorgen nu voor informatie over het landgoed Ursula maken reportages en onderhoudende programma’s ter afwisseling. Ook de Live Bingo uitzending van Team recreatie wordt nu samen met Box Tv uitgevoerd. Naast de televisieprogramma’s is er ook regelmatig een radio uitzending. Vroeger via de omroep van Ursula de bekende 4 knopjes kanaaltje 4 en sinds 2007 via het televisie kanaal 33.

Nu worden de “kanaal 4 programma`s” gemaakt voor en met bewoners. Je kunt dit ook radio kijken noemen. Elke tweede vrijdag van de maand is er een kijkradio programma van af 19.00 uur. Hieraan werken vele bewoners mee. Zij maken het programma. De vrijwilligers van Box Tv in samenwerking met Team recreatie zorgen voor de technische ondersteuning. Dit is een live uitzending. Sinds kort geeft Box Tv ook de kerkdiensten vanuit de kapel elke zondag live op het kanaal.

Om het uitzendwerk mogelijk te maken is er geld nodig voor het onderhoud van de apparatuur en het vernieuwen van materialen. Box Tv ontvangt voor haar diensten een incidenteel een kleine vergoeding. Dit staat niet in verhouding tot de werkelijke kosten. Box tv is een Ideologisch vrijwilligersproject zonder winstoogmerk en geheel kosteloos voor Landgoed Ursula.  Ook de aanschaf van mediadragers wordt door donaties bekostigd. Box Tv is lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland.  Door donateur te worden van de vereniging Box Tv helpt u mee de kosten te dragen.

Wanneer een donateur een minimale bijdrage levert a € 10.00, krijgt de donateur een DVD met een reportage gemaakt door Box Tv als blijk van waardering.

Wilt u Omroepvereniging Box Tv ondersteunen dan kan dit door een donatie te storten op rekening
NL 14 ABNA 059.06.26.9006 t.n.v. Omroepvereniging Box Tv. Onder vermelding van donatie
U ontvangt als donateur  een van de reportages gemaakt door het team van vrijwilligers.

Wij rekenen op uw bijdrage. Daarvoor onze hartelijke dank.
Omroepvereniging Box Tv
Ted Sabbé Voorzitter