Algemene informatie

 Speciale Sinterklaasuitzending.

Tot 5 december kun je kijken naar een samenstelling van reportages en liedjes over Sinterklaas in Ursula Nieuwveen. Elke dag vanaf 8.00 uur op kanaal 33 Sinterklaasspecial.
Deze uitzending is ook te zien op de kijkbuis in Zwammerdam.

Werk aan de winkel

Ter gelegenheid van een open dag is aan Omroepvereniging Box Tv is gevraagd om een film te maken van de activiteiten in de bakkerij. De filmers hebben de individuele bakkers met hun handelingen in beeld gebracht. Via een groot tv scherm werd de film met de activiteiten van de individuele bakkers aan het publiek getoond. Met grote belangstelling is hiernaar gekeken.  Familie en belangstellende kwamen samen in de bakkerij. Onder het genot van een drankje en een hapje was er een gezellig samen zijn. Er werd heel positief gereageerd. De film die is gemaakt door de vrijwilligers van Box Tv hield de aandacht vast.

Belangstellenden kunnen na een donatie aan Box tv een exemplaar van de film op dvd ontvangen.

Doneer 25 euro aan Box TV  NL 14 ABNA 0590626906 onder vermelding van uw naam en relatie-Ursula

Wij danken u voor de bijdrage


Ipse de Bruggen - 001
U draagt ons een warm hart toe.

Het team van Box Tv dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage ter verbetering van de studio in de Meidoorn. Het gaat ons lukken om de komende jaren de programma`s voor de cliënten/bewoners op vertrouwde wijze in de huiskamers op de tv te krijgen. Ook ziet het er naar uit dat de live-verbinding met het Trefpunt er gaat komen.
__________________________________________________________

Omroepvereniging BOX T V
De vereniging is opgericht op 4 december 2007 en heeft ten doel blauwekamera150415 095diensten te verrichten als huisomroep in ziekenhuizen en/of zorginstellingen.
Omroepvereniging Box Tv sinds 2007 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag.

De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens‑ en maatschappijopvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levens‑ en maatschappijopvattingen daartoe wil bevorderen.

Box T V maakt video opnamen van gebeurtenissen binnen een zorginstelling. Deze opnamen  zijn een herbeleving van fijne en interessante momenten van het jaar. Ze zijn bestemd voor de bewoners/cliënten.

HISTORIE
Sinds 1983 heeft Box Tv een plaats gekregen op de kabel van Huize Ursula. Toen werden naast de uitzendingen van Beuk Tv, maandelijks gezellige programma’s uitgezonden voor de bewoners van de diverse paviljoens . In die tijd waren er  maar drie tv netten te bekijken op de kabel. Box tv was het vierde net. Na de komst van Veronique op de CASEMA Kabel is Box Tv blijven uitzenden op kanaal 33. Elke maand een nieuwe aflevering op woensdag en zondag. Omdat de programma’s van Beuk Tv minder werden uitgezonden heeft Box Tv de frequentie verhoogd. Box Tv is er elke dag elk uur 24 uur per dag. Het team vrijwilligers van deze omroep zorgen nu voor informatie over het landgoed Ursula maken reportages en onderhoudende programma’s ter afwisseling. Ook de Bingo van Beuk Tv wordt nu samen met Box Tv uitgevoerd. Naast de televisieprogramma’s is er ook regelmatig een radio uitzending. Vroeger via de omroep van Ursula de bekende 4 knopjes kanaaltje 4 en sinds 2007 via het televisie kanaal 33.
Nu worden de “kanaal 4 programma`s” gemaakt voor en met bewoners. Je kunt dit ook radio kijken noemen. Elke tweede vrijdag van de maand is er een kijkradio programma van af 19.00 uur. Hier werken  John, Adje, Ricardo, Patrick blauwekamera150415 082en vele andere bewoners
aan mee. Zij maken het programma. De  vrijwilligers van Box Tv in samenwerking met Team recreatie en vrije tijd zorgen voor de technische ondersteuning.

Ik word donateur van Box Tv

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Ik word donateur van Box Tv
[Storting op bankrekening NL14 ABNA 0590 6269 06 ]

Graag wil ik een dvd van een Box Tv programma